______________________________________

-----Wpis do ewidencji działalności gospodarczej-----

-----Referencje-----... ...-----Certyfikat-----... ...-----Autoryzacja-----

-----Tarcze znaków-----... ...-----Obejma mocująca-----

-----Symbole znaków drogowych-----... ...-----Zdjęcia znaków-----... ...-----Tabliczki,Reklamy-----

-----Kontakt-----

______________________________________

Przykładowe grupy tematyczne oznakowania pionowego :

-----Przenośne miasteczko ruchu drogowego-----... ...-----Oznakowanie terenu osiedla mieszkaniowego-----

-----Znaki informacji turystycznej-----... ...-----Oznakowanie pionowe terenu zakładu przemysłowego-----

-----Tablice informacyjne dla urzędów administracji lokalnej-----... ...-----Oznakowanie pionowe kolejowe-----SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE

____reflexdyczka@wp.pl___

..................................................

P.P.U. REFLEX

..................................................

Pozwalamy sobie przedstawić Państwu ofertę na produkowane przez naszą firmę znaki drogowe pionowe .

Informujemy , iż oferowane znaki wykonane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj . Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach / Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r, poz . 2181 / oraz PN-EN 12899-1-"stałe pionowe znaki drogowe"

....................................................

Produkcją znaków drogowych firma nasza zajmuje się już od 1990 roku i w okresie obowiązywania posiadała Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B. W czasie tym staliśmy się profesjonalnym i godnym zaufania partnerem dla wielu prywatnych i państwowych podmiotów gospodarczych . Dowodem mogą być referencje wystawiane nam przez klientów .

Znaki drogowe składają się z trzech elementów . Tarczy znaku , lica znaku trwale przyklejonego do tarczy i obejmy lub obejm mocujących tarczę do słupa .

--- Tarcza znaku wykonana jest z blachy ocynkowanej o grubości 1,1-1,2 mm. Brzegi tarczy są podwójnie profilowane ( za wyjątkiem tarczy okrągłej, która profilowana jest pojedyńczo ). Na całej szerokości tarczy poprowadzone są elementy montażowo-usztywniające . Mogą one być zgrzewane lub przytwierdzone kołkami wstrzeliwanymi . Cała tylna część tarczy pomalowana jest farbą poliwinylową .

--- Lico znaku to trwale przyklejona folia, odblaskowa lub nieodblaskowa, na którą metodą sitodruku nanosimy stosowne barwy i symbole ( ok. 2,22 MB )( ściśle według Instrukcji o Znakach Drogowych Pionowych ).

Rodzaje lic znaków :

a / lico z folii nieodblaskowej - wykonane z folii nieodblaskowej ORACAL seria 641 G lub folii nieodblaskowej 3M seria 30 o minimalnym okresie trwałości 3 lata

b / lico z folii odblaskowej klasy I- o 7 - letnim okresie trwałości :

1 / wykonane z folii odblaskowej KIWALITE seria 2000 posiadającej Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.

2 / wykonane z folii odblaskowej NIKKALITE seria 8100 posiadającej Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.

c / lico z folii odblaskowej klasy II- o 10 - letnim okresie trwałości :

1 / wykonane z folii odblaskowej KIWALITE seria 22000 posiadającej Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.

2 / wykonane z folii odblaskowej NIKKALITE seria ULS posiadającej Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.

--- Obejma mocująca to element stalowy ocynkowany, którego krztałt umożliwia pewne umieszczenie znaku na słupie .

....................................................

ADRESY I TELEFONY FIRMY

....................................................

Przedsiębiorstwo REFLEX poza produkcją znaków drogowych zajmuje się również wytwarzaniem tablic i tabliczek informacyjnych , granicznych i reklamowych.

....................................................

A oto kilka zdjęć naszych wyrobów.

....................................................